Plinske TNG boce

Plinske (propan-butan) boce >>>

Plinski patroni i kartuse

Plinski patroni(kartuše) >>>

 

 

Rukovanje i skladištenje plinskih boca

Nošenje plinskih boca

Nošenje plinskih boca može da bude težak posao, a ako se ne radi ispravno može biti i opasan. Spremili smo za Vas par saveta koji Vam mogu pomoći pri nošenju plinskih boca:

 • Uvek koristite pravilnu tehniku podizanja teškog tereta. Puna standardna plinska boca za domaćinstvo može biti teška i do 24 kg, vodite računa da ne prekoračite Vaš limit.
 • Plinsku bocu uvek prenosite, čuvajte i koristite u uspravnom položaju.
 • Ukoliko je plinska boca mokra ili klizava, koristite rukavice za njeno prenošenje.
 • Nikada ne kotrljati ili bacati plinsku bocu.
 • Kada nosite plinsku bocu nemojte je držati za ventil, dno ili regulator pritiska koji je priključen za nju.
 • Prazna plinska boca može sadržati plin, blagim mućkanjem možete proveriti.
 • Ukoliko posedujete kolica za prevoz tereta, možete ih iskoristiti.
 • Ukoliko ne možete sami da prenesete plinsku bocu, zatražite pomoć.
Nošenje plinskih boca dostava plina

Čuvanje i skladištenje pliskih boca

 • Plinsku bocu čuvajte i koristite u uspravnom položaju.
 • Plinsku bocu treba koristiti u dobro provetrenim prostorijama.
 • Čuvajte plinsku bou dalje od otvorenog plamena.
 • Plinska boca se nesme korisitit i skladištiti ispod nivoa tla.
 • Nemojte čuvati plinsku bocu blizu toksičnih i lako zapaljivih materijala.
 • Ukoliko nećete duži vremenski period koristiti Vašu bocu, zavijte ventil za dotok plina i zavijte sigurnosnu maticu sa gumicom da biste bili sigurni da plin neće da iscuri.

Plinske boce ( Boce za propan butan gas, TNG boce, LPG bottle)

Plinska boca od 35 kg, nova, atestirana sa dokumentacijom, boca za TNG od 35 kg (65l)

Plinska boca od 10 kg, nova, atestirana sa dokumentacijom, boca za TNG od 10 kg (18l)

Plinska boca od 5 kg, nova, atestirana sa dokumentacijom, boca za TNG od 5 kg (9l)

Plinska kamp boca od 3 kg, nova, atestirana sa dokumentacijom, boca za TNG od 3 kg za kampovanje (5l)

Plinska kamp boca od 2 kg, nova, atestirana sa dokumentacijom, boca za TNG od 2 kg za kampovanje (3l)

Plinske boce i kartuše Gasiks